ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ, για υπαγωγή στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο. Οι εκπτώσεις στον λογαριασμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος δίδονται σε όσους λαμβάνουν το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης(πρέπει να έχουν εγκεκριμένη αίτηση του τελευταίου διμήνου και επικαιροποιημένη) και σε όσους πληρούν τα κριτήρια που είχαν τεθεί για τη χορήγηση του Κοινωνικού Μερίσματος 2017(εξετάζεται εκ νέου ο αιτών για το αν συνεχίζει να πληρεί τα κριτήρια ανεξάρτητα από το εάν είχε λάβει ή όχι το Κοινωνικό Μέρισμα).  Οι αιτήσεις υποβάλλονται με χρήση των κωδικών του taxisnet. Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αίτησης πατήστε ΕΔΩ