Πρόσληψη 1 ατόμου ΔΕ Τεχνιτών (Σιδηρουργός) στο Δήμο Χανίων

Ο Δήμος Χανίων ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Τεχνιτών (Σιδηρουργός) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με διάρκεια σύμβασης 8 μήνες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση εδώ.