Πρόσληψη 5 ατόμων πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στο Δήμο Χανίων

Ο Δήμος Χανίων ανακοίνωσε την πρόσληψη πέντε (5) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) έως οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.Γ.Ο) του ∆ήμου Χανίων για την περίοδο 2017-2018 του Δήμου Χανίων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από 12/10/2017 έως 23/10/2017.

Αναλυτικά η ανακοίνωση εδώ.