Πρόσληψη 1 ατόμου ειδικότητας ΤΕ Νοσηλευτών στο Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π Δήμου Χανίων

Ο Δήμος Χανίων ανακοίνωσε την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, κλάδου και ειδικότητας ΤΕ Νοσηλευτών, για σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από 09/10/2017 έως 11/10/2017.

Αναλυτικά η ανακοίνωση εδώ.