Πρόσληψη 10 ατόμων στο Δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο Δήμος Καντάνου Σελίνου ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10)  ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ, που εδρεύει στην Παλαιόχωρα Δήμου Καντάνου-Σελίνου Ν. Χανίων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα:

3 άτομα ΔΕ ΤΑΜΙΕΣ

3 άτομα ΔΕ ΤΑΜΙΕΣ-ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΟΜΠΡΕΛΩΝ

1 άτομο ΔΕ ΠΩΛΗΤΕΣ

2 άτομα ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

1 άτομο ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.