ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΡΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ ΧΑΝΙΩΝ

Ο ΕΦΚΑ (Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης) ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τετρακοσίων σαράντα οκτώ (448) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σε υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. Για την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ